Stacja Alpaki - Alpakoterapia Bydgoszcz

Stacja Alpaki oferuje:

Szczegółowy opis naszej oferty:

Rekreacja z alpakami

Spotkania, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a alpakami, poprzez spontaniczną radosną zabawę, karmienie i głaskanie. Przebywanie wśród zwierząt dostarcza pozytywnego ładunku emocjonalnego, przełamuje lęki, buduje empatię i zaufanie, pobudza aktywność i pozwala oderwać się od codziennych zmartwień.

 • spacery
 • imprezy plenerowe, pikniki, festyny
 • urodziny
 • rodzinne spotkania z alpakami

Edukacja z alpakami

Zajęcia skierowane do grup przedszkolnych, szkolnych mające charakter cykliczny. Połączenie obecności zwierząt z edukacją przyrodniczą i plastyczną ma na celu rozwój sfery emocjonalno-społecznej, poznawczej i intelektualnej dzieci. Alpaki motywują do nauki, gdyż poprzez swoją łagodną i ciekawską naturę stwarzają przyjazne warunki do zdobywania wiedzy.


Terapia z alpakami

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca konkretne działania terapeutyczne, ma określone cele i prowadzona jest przez wykwalifikowanego terapeutę, w porozumieniu ze specjalistą. Zwykle prowadzona w formie indywidualnej lub w bardzo małych grupach (max. 3 osoby). Odbywa się systematycznie, ma na celu poprawę funkcji poznawczych, społecznych, emocjonalnych, ruchowych. Alpakoterapia jest w szczególności zalecana jako wspomagająca forma terapii dla podopiecznych z:

 • całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • deficytami uwagi
 • zespołem Downa
 • zaburzeniami inteligencji
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • dysleksją
 • dziecięcym porażeniem mózgowym
 • osób przeżywających stres, załamania nerwowe, depresje

Wrażenia z galerii

Kliknij tutaj, aby zobaczyć galerię